Blue Flower

Wyjazd studyjny "Innowacyjne przykłady współpracy w sektorze rolnym Szwajcarii"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W wyjeździe studyjnym do Szwajcarii uczestniczyło 20 osób. Grupa składała się z terenu województwa małopolskiego (8 osób), śląskiego (4 osoby), lubelskiego (4 osoby) i podkarpackiego ( 4 osoby) ). W tym : trzech przedstawicielach wnioskodawcy projektu, jednym przedstawicielu każdego partnera projektu, trzech przedstawicieli spółdzielczości, dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, trzech przedstawicieli jednostek naukowych, jednym przedstawicielu JST, jednym przedstawicielu przedsiębiorców, czterech rolników indywidualnych.

W ramach projektu została również wydana broszura dostępna w formie elektronicznej pod adresem : "Innowacyjne przykłady współpracy w sektorze rolnym Szwajcarii"

Sprawozdanie

Wyjazd studyjny do Chorwacji "Transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie chorwackim na przykładzie tworzenia wartości dodanej na poziomie gospodarstwa, zwłaszcza producentów winorośli"

 

7-10-2021

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W wyjeździe studyjnym do Chorwacji uczestniczyło 20 osób. Grupa składała się z przedstawicieli czterech województw: małopolskiego, śląskiego, lubelskiego i podkarpackiego i obejmowała: 3 przedstawicieli wnioskodawców projektu, po 1 przedstawicielu każdego partnera projektu, 3 przedstawicieli spółdzielczości, 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, 3 przedstawicieli jednostek naukowych, 1 przedstawicielu JST, 1 przedstawicielu przedsiębiorców, 4 rolników indywidualnych

W ramach projektu została również wydana broszura dostępna w formie elektronicznej pod adresem : "Transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie chorwackim na przykładzie tworzenia wartości dodanej na poziomie gospodarstwa, zwłaszcza producentów winorośli"

Sprawozdanie

Informacja o wyjeździe

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury" planuje zorganizować w dniach 27-29.09.2021 wyjazd szkoleniowo- integracyjny do Murzasichle,
połączony z obchodami 15-lecia LGD.
W wyjeździe mogą wziąć udział członkowie LGD którzy aktywnie uczestniczą w pracy i promocji Stowarzyszenia.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 17-09-2021r. osobiście w siedzibie Stowarzyszenia
w Siamoszycach, ul. Edukacyjna 15 oraz telefonicznie pod nr 326710061.


Więcej informacji można uzyskać telefonicznie, w godzinach pracy biura.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury" zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Żarnowcu

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Perła Jury":

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zabrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Zmiany w statucie,dostosowanie statutu zgodnie z wytycznymi Krajowego Rejestru Sądowego- podjęcie stosownej uchwały.
  5. Wolne Wnioski.
  6. Zamknięcie  Zebrania.

           

Prosimy o potwierdzenie udziału  do 13.08.2021r. pod nr 326710061.