Blue Flower

Dokumenty związane z realizacją LSR na lata 2014-2020- dot. naborów wniosków konkursowych i grantowych

Umowa o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Nr 00002-6933-UM1210009/15 z dnia 10.05.2016r

Aneks do umowy ramowej Nr 00002-6933-UM1210009/15 z dnia 14.12.2017

Aneks do umowy ramowej Nr 00002-6933-UM1210009/15 z dnia 30.06.2017r

Aneks do umowy ramowej Nr 00002-6933-UM1210009/15 z dnia 09.06.2017r

Aneks do umowy ramowej Nr 00002-6933-UM1210009/15 z dnia 10.05.2016r

 Aneks do umowy ramowej Nr 00002-6933-UM1210009/15 z dnia 22.02.2019r

 Aneks do umowy ramowej Nr 00002-6933-UM1210009/15 z dnia 18.11.2019r

 Aneks do umowy ramowej Nr 00002-6933-UM1210009/15 z dnia 06.07.2020r

 

 Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Perła Jury" na lata 2014-2020  - wersja 6 z czerwca 2020

Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Perła Jury" na lata 2014-2020  - wersja 5 z czerwca 2019

Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Perła Jury" na lata 2014-2020  - wersja 4 z listopada 2017

Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Perła Jury" na lata 2014-2020  - wersja 3 z czerwca 2017

Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Perła Jury" na lata 2014-2020  - wersja 2 z lipca 2016

Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Perła Jury" na lata 2014-2020  - wersja 1 z 18.12.2015r

 

Plan komunikacji na 2016 rok

Plan komunikacji na 2017 rok

Plan komunikacji na 2018 rok

Plan komunikacji na 2019 rok

Plan komunikacji na 2020 rok

Plan komunikacji na 2021 rok

Plan komunikacji na 2022 rok

 

  Harmonogram planowanych naborów- styczeń 2021

  Harmonogram planowanych naborów- czerwiec 2020

  Harmonogram planowanych naborów- marzec 2020

  Harmonogram planowanych naborów- padziernik 2019

  Harmonogram planowanych naborów- lipiec 2019

  Harmonogram planowanych naborów- styczeń 2019

  Harmonogram planowanych naborów- lipiec 2018

 Harmonogram planowanych naborów- czerwiec 2018

Harmonogram planowanych naborów- marzec 2018

Harmonogram planowanych naborów- styczeń 2018

Harmonogram planowanych naborów- listopad 2017

Harmonogram planowanych naborów- czerwiec 2017

Harmonogram naborów wniosków- z listopada 2016r

Harmonogram naborów wniosków- z października 2016r

Harmonogram naborów wniosków- z lipca 2016r

Harmonogram planowanych naborów maj 2016r.pdf

 

Księga Procedur LGD "Perła Jury"

Procedura uzgadniania terminu naboru -zał. nr 1 do Księgi Procedur

Procedura przeprowadzania naborów i wyboru wniosków- zał. nr 2 do Księgi Procedur

Procedura wniesienia protestu od rozstrzygnięć Rady Programowej - zał. nr 3 do Księgi Procedur 

Procedura zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru - zał. nr 4

 

 Kryteria wyboru operacji

 

KARTA OCENY PROJEKTU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Perła Jury” Cel ogólny 1  

KARTA OCENY PROJEKTU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Perła Jury” Cel ogólny 2- Podejmowanie działalności gospodarczej

KARTA OCENY PROJEKTU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Perła Jury” Cel ogólny 2- Rozwijanie działalności gospodarczej

KARTA OCENY PROJEKTU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Perła Jury” Cel ogólny 3 

ZBIORCZA KARTA OCENY PROJEKTU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Perła Jury”