Blue Flower

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków nr 4/2017

Zakres tematyczny operacji: Wydarzenia promocyjno -informacyjne, w tym aktywizujące i integrujące mieszkańców i turystów- zgodnie z rozporządzeniem na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  art. 2 ust. 1 pkt 8).

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Wnioskodawcę w wysokości:

  • Organizacje pozarządowe – 80 %,
  • Jednostki sektora finansów publicznych – 63,63 %.

Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu: organizacje pozarządowe oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Limit środków dostępnych w konkursie: 90 250,00 zł

Termin składania wniosków:  24.07.2017r. - 11.08.2017r.

Więcej informacji tutaj.

 

Do pobrania dokumenty niezbędne do złożenia wniosku spakowane programem zip:

Pobierz Załączniki

Wytyczne nr 2/1/2016- http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS