Blue Flower

Zakończenie naboru wniosków nr 3/2016 i 5/2016

W dniu dzisiejszym o godz. 14 zakończył się nabór wniosków nr 3/2016 oraz 5/2015. W ramach naboru nr 3 wpłynęło 26 wniosków, w ramach naboru nr 5- 7 wniosków. Wnioski zostaną poddane ocenie na najbliższym posiedzeniu Rady Programowej.