Blue Flower

Organy LGD

Zarząd LGD "Perła Jury"

Cezary Barczyk – Prezes

Jakub Otczyk – Wiceprezes

Magdalena Kizlich- Skarbnik

Jan Goncerz- Członek

Maria Miśkiewicz – Członek

Krzysztof Nowak- Członek

Barbara Milejska- Członek

Agnieszka Andrzejewska- Członek

Maciej Kubiczek- Członek


RADA PROGRAMOWA

Anna Pilarczyk

Artur Janosik

Adam Szmukier

Jan Molenda

Ryszard Spyra

Agnieszka Perkowska

Bożena Chrobot

Urszula Łaciak

Paulina Gajda

Grzegorz Wałek

Justyna Dziad

Ryszard Sosnowski

Bożena Demel

Czesław Słuszniak

Grzegorz Scelina

 

Komisja Rewizyjna

Robert Łągiewka – Przewodniczący

Aleksandra Lis - Wiceprzewodnicząca

Elżbieta Stanek -Członek

Alojzy Leśniak - Członek

Andrzej Herman - Członek

Tadeusz Drążek - Członek